Отвори.нет
По-кратките линкове.

Условия за ползване

Сайтът Отвори.нет е създаден, за да улесни достъпа до дълги линкове и може да бъде използван само за реални линкове. Забранена е употребата на кратки линкове от Отвори.нет за спам или други нелегални дейности. При открита злоупотреба с линкове от Отвори.нет ще бъдат деактивирани и ще бъде съобщено на съответните власти.

Безплатните услуги от Отвори.нет се предоставят без никакви гаранции!google ads

160x600
Copyright © 2009 Nikolay Pelov Условия